הדברה ירוקה בצמחים במערכות אקוופוניקה והידרופוניקה (חלק ג’) – הדברה ביולוגית

בסביבות מוגנות, כמו חממה, השימוש בחרקים טורפים הינו סוג נוסף של הדברה ירוקה ויעילה נגד מזיקים במערכות אקוופוניקה והידרופוניקה. בין היתרונות הבולטים של הדברה ביולוגית:

  • הפחתת השימוש בחומרי הדברה ומזעור רמת העמידות המתפתחת אצל המזיקים לחומרים אלו.
  • ישים כלכלית (בטווח הארוך במערכות גידול גדולות)
  • ידידותי לסביבה

מצד שני, הצלחת השיטה תלויה בידע מעמיק לגבי סוג החרקים המועילים הנדרש לטיפול, לצד ניטור שיגרתי של המזיקים במערכת לאחר החדרת החרקים המועילים. מעבר לכך, חרקים מועילים יכולים להימשך באופן טבעי למערכות פתוחות (ללא חממה או רישות). חלק מהחרקים המועילים ניזונים מצוף בשלבי החיים המאוחרים שלהם, על כן, גידולם של פרחים בסביבת המערכת האקוופונית יכול לסייע בשימורה של אוכלוסיית חרקים טורפים שתוכל לאזן את אוכלוסיית המזיקים.

חשוב לציין כי שיטה זו אינה יכולה לסלק באופן מלא את המזיקים מהמערכת. במקום זאת, אוכלוסיית המזיקים נדחקת ומופחתת באמצעות קשרי טורף – נטרף. שיטה זו כבר שימשה בהצלחה לטיפול במזיקים במערכות אקוופוניקה בקנה מידה גדול, אך במערכות בקנה מידה קטן, יתכן כי אוכלוסיית מזיקים קטנה יחסית לא תספיק על מנת לשמר את החרקים הטורפים והם יתעופפו להם למקום אחר.

בטבלה למטה תוכלו למצוא רשימה של חרקים מועילים\טורפים ואת המזיק שבו הם מטפלים. חשוב לקחת בחשבון את התנאים הסביבתיים המאפיינים את מערכת הגידול שלכם בבואכם לבחור חרקים מועילים.

שימו לב: על מנת למנוע בלבול בין שמות המינים בעברית ובלועזית פרסמנו את השמות המלאים בלטינית. תוכלו לחפש אותם בגוגל ולקבל תמונה מדויקת של החרק המדובר.

חרק  מועיל סוג החרק המועיל מתאים לאיזה מזיק?
Adalia bipunctuata חיפושית טורפת כנימת עלה
Aphelinus abdominalis פרזיטואידים כנימת עלה
Chrysoperla carnea עיינפזים כנימת עלה
Aphidus colemani צרעה טורפת כנימת עלה
Cryptolaemus montrouzieri חיפושית טורפת קמחתיים
Coccidoxenoides perminutus צרעה טורפת קמחתיים
Trichogramma spp. פרזיטואידים זחלים
Dacnusa sibirica and Diglyphus פרזיטואידים זבוב עש המנהרות
Chilocorus nigritus חיפושית טורפת אקריות מגן
Steinernema feltiae נמטודה טריפסים
Amblyseius cucumeris אקרית טורפת טריפסים
Phytoseiulus persimilis אקרית טורפת טריפסים
Orius insidiosus חרק טורף טריפסים
Amblyseius californicus אקרית טורפת אקרית הקורים
Feltiella acarisuga   אקרית הקורים
Encarsia formosa פרזיטואידים כנימת עש הטבק
Eretmocerus eremicus פרזיטואידים כנימת עש הטבק
Eretmocerus eremicus פרזיטואידים כנימת עש הטבק

 

רוצים לדעת עוד על הדברה ירוקה? המשיכו לפוסטים הבאים:

הדברה ירוקה בצמחים במערכות אקוופוניקה (חלק א’) – אמצעים פיזיים ומכנים

הדברה ירוקה בצמחים במערכות אקוופוניקה (חלק ב’) – חומרי הדברה אקולוגיים

 

התפרסם ב כללי

על ידי