מאזנת מוליכות חשמלית (ECׂ) אוטומטית
בקר עם צג דיגיטלי
אלקטרודת מוליכות חשמלית כבל חיבור לאלקטרודה
סעפת צינורות
צינוריות שאיבה וטפטוף
מאזנת מוליכות חשמלית (ECׂ) אוטומטית
בקר עם צג דיגיטלי
אלקטרודת מוליכות חשמלית כבל חיבור לאלקטרודה
סעפת צינורות
צינוריות שאיבה וטפטוף

מאזנת מוליכות חשמלית (EC) אוטומטית – ProSystem Aqua


₪2,228.000

מאזנת מוליכות חשמלית (EC) אוטומטית – ProSystem Aqua הינה המערכת הפשוטה והשלמה ביותר בשוק למינון הדישון, המאזנת מעוצבת לשלוט על רמות הדישון במים באופן מתמשך ומדויק. המאזנת פשוטה וקלה להפעלה.

רמת המוליכות החשמלית נשלטת על ידי הזרמת הדשן בספיקה של 0.5 ליטר לשעה. לאחר הגדרת רמת המוליכות החשמלית הרצויה המשאבה מטפטפת את הדשן לתוך המים המוזרמים בסעפת הצינורות עד לחזרתם למאגר המים והגעה לרמת המוליכות החשמלית הרצויה שהוגדרה מראש.

מאזנת מוליכות חשמלית (EC) אוטומטית – ProSystem Aqua מגיעה עם מדריך הרכבה, הפעלה וכיול. היא מגיעה עם מערכת התקנה שלמה שכוללת אלקטרודת מוליכות חשמלית (EC), כבל חיבור לאלקטרודה, מחברי יניקה ופריקה, צינוריות שאיבה וטפטוף, מחברי ייצוב, סעפת צינורות ובקר עם צג דיגיטאלי.

מפרט טכני: 

 • בקר עם צג דיגיטלי
 • אלקטרודת מוליכות חשמלית (ECׂ)
 • כבל חיבור לאלקטרודה
 • מחברי יניקה ופריקה
 • צינוריות שאיבה וטפטוף
 • מחברי ייצוב
 • סעפת צינורות
 • ספיקה – 0.5 ליטר לשעה
 • תוצרת ספרד

 תיאור מוצר

מאזנת מוליכות חשמלית (EC) אוטומטית – ProSystem Aqua הינה המערכת הפשוטה והשלמה ביותר בשוק למינון הדישון, המאזנת מעוצבת לשלוט על רמות הדישון במים באופן מתמשך ומדויק. המאזנת פשוטה וקלה להפעלה.

רמת המוליכות החשמלית נשלטת על ידי הזרמת הדשן בספיקה של 0.5 ליטר לשעה. לאחר הגדרת רמת המוליכות החשמלית הרצויה המשאבה מטפטפת את הדשן לתוך המים המוזרמים בסעפת הצינורות עד לחזרתם למאגר המים והגעה לרמת המוליכות החשמלית הרצויה שהוגדרה מראש.

מאזנת מוליכות חשמלית (EC) אוטומטית – ProSystem Aqua מגיעה עם מדריך הרכבה, הפעלה וכיול. היא מגיעה עם מערכת התקנה שלמה שכוללת אלקטרודת מוליכות חשמלית (EC), כבל חיבור לאלקטרודה, מחברי יניקה ופריקה, צינוריות שאיבה וטפטוף, מחברי ייצוב, סעפת צינורות ובקר עם צג דיגיטאלי.

מפרט טכני: 

 • בקר עם צג דיגיטלי
 • אלקטרודת מוליכות חשמלית (ECׂ)
 • כבל חיבור לאלקטרודה
 • מחברי יניקה ופריקה
 • צינוריות שאיבה וטפטוף
 • מחברי ייצוב
 • סעפת צינורות
 • ספיקה – 0.5 ליטר לשעה
 • תוצרת ספרד