Placeholder

ערכת השלמה גדולה למערכת אקוופוניקה לימודית


₪1,940.000

ערכת השלמה למערכת אקוופוניקה קטנה הכוללת את כל הציוד הדרוש לגידול.

ערכת ההשלמה כוללת:תיאור מוצר

ערכת השלמה למערכת אקוופוניקה גדולה הכוללת את כל הציוד הדרוש לגידול, שילוט הסבר וחומר עזר למורה.