logo
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
מחזירים את החטופים הביתה

תקנון האתר

1. כללי
1.1. אתר האינטרנט LivinGreen (להלן: “החברה”) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון”). גלישה באתר ורכישת מוצרים באתר פירושן מתן הסכמתך להיקשר בתקנון זה על כל תנאיו. אם אינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

2. מכירות באתר
2.1. המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי, בהתאם להוראות הקיימות באתר.
2.2. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי דין, ככל וחל תשלום מע”מ לפי כל דין.
2.3. במעמד רכישת המוצרים יתבקש המזמין לספק את הפרטים הבאים: השם המלא, תעודת זהות, כתובת למשלוח המוצר, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום.
2.4. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
2.5. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
2.6. מובהר כי במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
2.7. המכירה באתר מותנית בכך שהמזמין עמד בהוראות תקנון זה במלואן והתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה. המכירה תיחשב כאילו הושלמה רק עם ביצוע התשלום ומשלוח הודעה על ידי החברה. השלמת המכירה מותנית בכך שהמוצר קיים במלאי בעת השלמת המכירה. לתשומת ליבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
2.8. יובהר כי במידה ויתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי החברה במועד רכישת המוצר באתר, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.
2.9. פרטי המשתמש לא יועברו לצד ג’.

3. אספקת/הובלת המוצרים
3.1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר תוך 14 יום בדואר רשום, אלא אם צוין אחרת, לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר ו/או סוכם בין החברה למזמין כי יבוצע איסוף עצמי מכתובת החברה.
3.2. לבקשת המזמין ניתן יהיה לבצע אספקת מוצר בל ידי שליח, ובתוספת תשלום.
3.3. אספקת מוצר תיעשה בדואר רשום ואך ורק במידה שהתשלום עבור המוצר בוצע במלואו (לרבות התשלום עבור דמי המשלוח).
3.4. באזורים שהגישה אליהם מוגבלת בשל שיקולים ביטחוניים ו/או שיקולים מוניציפאליים אחרים ייתכן עיכוב של עד 21 ימי עסקים במועד האספקה, ועיכוב זה לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר.
3.5. דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה אל מחוץ לישראל.
3.6. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
3.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעד הבלעדי של המזמין במקרה של איחור ו/או עיכוב באספקת המוצרים הינו הזכות לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה.
3.8. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

4. אחריות ושירות
4.1. יובהר כי החברה אינה היצרן או היבואן של המוצרים הנמכרים באתר, אלא אם צוין שהמוצר יוצר על ידי החברה.
4.2. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.
4.3. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

5. כשרות להשתמש באתר
5.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
5.2. המשתמש הינו בן 18 ומעלה הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
5.3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית.
5.4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

6. מדיניות פרטיות
6.1. במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.
6.2. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון.
6.3. הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל (S.M.S) הפעילויות באתר, לרבות “שירותי דפוס שונים.

7. ביטולים, זיכויים והחלפות
7.1. ביטול עסקה ו/או החזר כספי ייעשו בהתאם להוראות הדין, ובפרט בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע”א – 2010.
7.2. החזר כספי יינתן במקרים הבאים:
7.2.1. תקף כאשר ערך המוצר עולה על 50 ₪
7.2.2. פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתו המקורית ובמידה ושלא נעשה בו שימוש.
7.2.3. החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך.
7.2.4. החזר הכספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
7.2.5. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה, באמצעות פקס מס’ ו/או באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לחברה.
7.3. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
7.3.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
7.3.2. במקרה של כח עליון (לרבות פעולות טרור, איבה או מלחמה) המונע את המשך המכירות באתר באופן תקין ו/או את אספקת המוצרים למזמין באורח תקין;
7.3.3. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

8. כללי
8.1. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.
8.2. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות התקנון.
8.3. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות באתר ו/או באמצעות האתר יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.
8.4. דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע מהשימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו בלבד.
8.5 בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
8.6 החברה רשאית לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על שירותים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.

9. רכישת קורסים

9.1. כללי
LivinGreen מציעה קורסים באתר https://livingreen.co.il/ .
באתר זה ניתן לרכוש קורס הידרופוניקה לצפייה אונליין, תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין החברה לבין רוכש הקורס באתר (להלן “הזמזמין” או ” הרוכש”)
תקנון זה יחול על הרוכשים, בכל כתובת או אתר אינטרנט בה יופעל.
המזמין מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה בקשר לביצוע הזמנה באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המופיעות בהתאם לתקנון זה. בעצם ביצוע ההזמנה הנך מסכים לתנאי תקנון זה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות של החברה, המופיעים באתר וכפי שיעודכנו מעת לעת.
LivinGreen  רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרישום לקורס הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת הרכישה. רכישה תיחשב כזו רק לאחר שהחברה תקבל אצל החברה אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין.
מידע אישי אשר הוזן ברכישה  ועד לסיום ההתקשרות ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות בתקנון זה. באישורך על הסכם זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לה.
9.2. שיפויים ואחריות
LivinGreen משתמשת בטכנולוגיות על מנת לאבטח את פרטי הרוכשים ככל האפשר. עם זאת, מסירת פרטים אישיים או פיננסיים על-ידי המזמין, הנה על אחריותו בלבד. החברה לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה דרך האתר כתוצאה ממעשה של צד שלישי.
כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי קליטת רישום ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את הרישום.
האחריות בגין אי קבלת הפרטים בנוגע לקורס אשר נשלחו על ידי החברה בהתאם לפרטים שמסר המזמין ואשר לא הגיעו לידי המזמין, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים, תחול על המזמין.
LivinGreen  לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע רכישת הקורס באתר ו/או עיכוב בקבלת פרטי הקורס, ו/או בעיה במהלך הקורס אשר אינו בשליטתה – לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.
9.3. הקורס וביטולו
הקורס יהיה פתוח לצפייה לרוכש ללא מגבלה כל עוד הקורס באתר. החברה שומרת את הזכות לשנות או להוריד תכנים באתר וזאת בהודעה של 30 יום מראש לרוכשים ובהתחייבות לגישה לקורס למינימום 12 חודשים מיום הרכישה או גישה זהה לקורס מקביל במידה ויהיה כזה למינימום הזמן מיום הרכישה.
ידוע ומקובל כי כל תכני הקורס הינם המלצה בלבד ואין באמור אחריות על שימוש המזמין במידע הן בטיחותית והן אגרונומית.
ביטול הקורס הינו לפי חוק הגנת הצרכן,. הזמנת הקורס הינה לשיקול המזמין ותסתיים ותחשב כהושלמה בקבלת אישור על התשלום מחברת האשראי לחברה.
9.4. תחזוקה וטיפול בתקלות
LivinGreen  תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, החברה לא תשא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תשא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהחברה רשאית להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדית.
9.5.זכויות וקניין רוחני
האתר, השיעורים, חומרי לימוד, לרבות אופן עיצוב האתר והשיעורים, קבצים גרפיים, איורים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסטים, גרפיקה וכד’, הינם קניינה הבלעדי של והחברה /או צדדים שלישיים אשר הרשו לחברה לעשות בהם שימוש, והשימוש מותר לחברה באופן בלעדי. המזמין ו/או המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, למכור חלקים מהקורס ו/או מהאתר, לתרגם, למסור לצדדים שלישיים ולהשתמש בכל שימוש שאינו לשימושו האישי לצורך הקורס עצמו בלי קבלת הסכמת ואישור החברה מראש ובכתב.

10. נהלי טיפול והחלפה – משאבת מים
בישראל רוב מקורות המים הינם מקורות “מים קשים” כלומר, מלאים באבנית. במידה ויש תקלה במשאבה יש לעקוב אחר נהלים אלו:
10.1. ניקוי אבנית ולכלוך מהמשאבה- ניקוי המשאבה מאבנית היא מיומנות חשובה בישראל וככל הנראה תפתור את הבעיה. בסרטון זה הסבר מצולם בנושא. אנא בצעו ניקוי זה ובדקו את במשאבה.
10.2 בדיקה טכנית/ החלפה-
10.2.1. עד 30 יום מיום הרכישה- החזירו אלינו את המשאבה והיא תוחלף ללא עלות. החזרה ואיסוף המשאבה באחריות הלקוח.
10.2.2. מעל 30 יום מיום הרכישה עד שנה- על פי אחריות היצרן המצורפת למוצר. החזירו את המשאבה, והיא תשלח על ידינו לבדיקת מעבדה. במידה והתקלה היא במסגרת האחריות, המשאבה תתוקן או תוחלף בהתאם לכיסוי. במידה והתקלה אינה במסגרת האחריות- 25% הנחה על רכישת משאבה חדשה. החזרה ואיסוף המשאבה באחריות הלקוח.
10.3. אחריות והתקנה
10.3.1. על המשאבה קיימת שנת אחריות יצרן.
10.3.2. קבלת משאבה חדשה לא מפעילה אחריות מחדש. האחריות היא לשנה מיום הרכישה, גם אם במהלכה הוחלפה משאבה או תוקנה.
10.3.3. יש לבדוק את שלמות המשאבה וכבל החשמל לפני ההתקנה.
10.3.4. אין להפעיל את המשאבה כשהיא מחוץ למים.
10.3.5. המשאבה חייבת להיות טבולה במלואה במים לפני החיבור לחשמל וכל זמן שהיא בחשמל.
10.3.6. במקרה של שבר במשאבה או בגוף המשאבה – אין אחריות.
10.3.7. במקרה של נזק לאימפלור או לחלקיו כתוצאה משימוש או תחזוקה לא נכונים – האחריות בטלה.
10.3.8. אין לחתוך, להחליף, להאריך או לקצר את כבל החשמל – במקרה כזה האחריות בטלה.
10.3.9. במקרה של נזק לכבל החשמל או התקע – האחריות בטלה ויש להפסיק את השימוש במשאבה לאלתר.
10.3.10. במקרה בו המשאבה עבדה ללא מים – האחריות בטלה.
10.3.11. אין לחבר למתח חשמל שונה ממה שרשום על המשאבה.
10.3.12. אין להפעיל את המשאבה כאשר טמפרטורת המים גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס.
10.3.13. אין להפעיל את המשאבה בתוך נוזלים דליקים.
10.3.14. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים וכן על ידי אנשים, בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות או העדר הניסיון והידע.
10.4. תחזוקה
10.4.1. יש לנקות את רשת כניסת המים לעיתים קרובות, לכלוך על רשת כניסת המים יפחית את ביצוע המשאבה.
10.4.2. אם המשאבה נמצאת על משטח מלוכלך, הרם אותה מעט כדי להפחית את כמות הלכלוך הנכנסת למשאבה.
10.4.3. לניקוי המשאבה הסר את החלק הקדמי ואת האימפלור, השתמש במברשת קטנה וזרם מים לניקוי החלקים.
10.4.4. בדוק אם צינורות המשאבה אינם חסומים. אם גדלה אצה, שטוף במים.
10.4.5. אם המשאבה אינה עובדת בדוק את שקע החשמל. נסה להפעיל בשקע חשמלי אחר.
10.4.6. בזמן ניקוי או טיפול במיכל המים יש לנתק את המשאבה מהחשמל. אין לטבול ידיים במים כאשר המשאבה מחוברת לחשמל.

10. הטבות מבצעים וחבר מועדון

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש
באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כמון כן החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות
מהמוצרים המוצעים למכירה באתר, מבלי ליידעאת לקוחותיה בכל דרך, והנם מוותר על כל
טענה ו/או דרישה בקשר לכך לרבות תנאי ההטבות וההנחות באתר ובמועדון הלקוחות.

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
דילוג לתוכן